Zgłoś się do udziału w Cyberiadzie!

Działania projektu rozpoczęły się w 2021 r. jednak ze względu na zainteresowanie tematem, uruchamiamy możliwość zgłoszenia się do projektu również w 2022 r.

Zgłoszenia dla studentów i studentek:

Drużyny, które zgłosiły się do Cyberiady w 2021 r. przeszły już część programu merytorycznego oraz rozpoczęły wykonywanie zadań, mających na celu wyłonienie najlepszych 10 zespołów, które wezmą udział w finałowej Bitwie Konstruktorskiej. Ponieważ w części naszych baz-miast (Wrocław, Białystok, Lublin, Kraków, Bydgoszcz) posiadamy jeszcze pulę wolnych miejsc, zdecydowaliśmy się uruchomić nabór na tzw. “wolnych słuchaczy/słuchaczki”. Oznacza to, że zgłaszając się do udziału w projekcie możesz wziąć udział w części merytorycznej (spotkania stacjonarne oraz warsztaty i konsultacje online), ale nie będziemy w Twoim wypadku egzekwować zadań związanych z dostarczaniem kolejnych elementów prototypu gry.

Oczywiście w wypadku gdyby w danej bazie zebrała się grupa wolnych słuchaczy_ek, chętna stworzyć nową drużynę i nawiązać walkę z pozostałymi zespołami o miejsce w wielkim finale – dołożymy wszelkich starań by umożliwić to i pomóc Wam nadrobić zaległości. Jest także możliwość dołączenia do już istniejącej drużyny.

Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłoszenia do danej bazy, tak by możliwy był Wasz udział w tzw. Wyprawach weryfikacyjnych. Wystarczy wypełnić formularz dostępny pod adresem: http://bityl.pl/vy1vT O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Terminy Wypraw weryfikacyjnych:

Co zyskasz biorąc udział w projekcie?

Podczas Wypraw weryfikacyjnych weźmiesz udział w warsztatach tematycznych (Game development: Profilowanie i optymalizacja, Experience design: Zaawansowany hardsurface modeling, Game design: Od idei po grę – konceptualizacja i techniki kreatywne stosowane w gamedevie) oraz spotkaniu z gościem specjalnym. W kolejnych miesiącach na platformie Discord otrzymasz dostęp do udziału w warsztatach online i konsultacjach, materiały wideo e-learning, a w maju spotkamy się na kolejnej Wyprawie weryfikacyjnej. Udział w projekcie będzie potwierdzony ważnym certyfikatem Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wszystkie koszty związane z udziałem w wydarzeniach są pokrywane przez organizatora.

Tematy planowanych zajęć online dostępnych dla uczestników projektu:

Game design

Experience design

Game development

Zgłoszenia dla nauczycieli i nauczycielek akademickich:

Jeśli pracujesz na uczelni, ale jednocześnie interesuje cię tematyka gier komputerowych oraz współpracy z branżą gamedev, zapraszamy do udziału w zajęciach, które odbędą się w ramach tzw. “Wypraw weryfikacyjnych” Cyberiady. Warsztaty w pięciu miastach (Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Kraków i Białystok) będą miały na celu praktyczne wprowadzenie do tematu przenikania się branży gier komputerowych oraz świata polskich uczelni. Zajęcia stanowią pierwszy etap działań naszego projektu dla akademików i akademiczek. W czasie ich trwania będziemy diagnozować poziom znajomości podstaw funkcjonowania branży. Przeanalizujemy program merytoryczny Mistrzostw – zależy nam, żeby osoby uczestniczące miały wpływ na to jak będzie wyglądać program i by odpowiadał on na ich potrzeby. Omówimy też formalne kwestie współpracy. 

W ramach Cyberiady, każdy nauczyciel i nauczycielka akademicka:

Udział w projekcie jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty związane z dojazdem, wyżywieniem oraz ewentualnymi noclegami. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłoszenia do danej bazy, tak by możliwy był Wasz udział w tzw. Wyprawach weryfikacyjnych. Wystarczy wypełnić formularz dostępny pod adresem: http://bityl.pl/vy1vT O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Terminy Wypraw weryfikacyjnych:

Ramowy plan zajęć podczas Wyprawy weryfikacyjnej: