Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które nadsyłają do nas osoby zainteresowane udziałem.

 

1. Jaki jest koszt udziału w projekcie? 

Udział w projekcie jest darmowy. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nie tylko profesjonalne warsztaty i konsultacje, ale również wyżywienie i noclegi. W miarę możliwości zwracane będą także koszty podróży, choć wysokość ich zwrotu będzie zależała od środków transportu używanych przez uczestników i uczestniczki oraz odległości jakie będą pokonywać (tzn. istnieje skończona pula środków przeznaczonych na koszty podróży i zostanie ona podzielona proporcjonalnie pomiędzy zespoły uczestniczące w projekcie.

2. Ile dni będę musiał_a poświęcić na wyjazdy?

Przez około 8-9 miesięcy trwania projektu (listopad 2021 – lipiec 2022) każdy student_ntka powinien_na wziąć udział w 3-dniowej Wyprawie kwalifikacyjnej (2021), 6-dniowej Wyprawie edukacyjnej (2021) oraz dwóch jednodniowych Wyprawach weryfikacyjnych (2022). Najlepsze zespoły zakwalifikują się do Bitwy konstruktorskiej (3 dni), a 3 zwycięskie drużyny wezmą udział w warsztatach w studio Ten Square Games (1-3 dni). W związku z tym, w zależności od tego na jakim etapie zatrzyma się Twój zespół, Twój wymiar zaangażowania w wyjazdy to czas od 11 do ok 16 dni. Większość wydarzeń planowana jest w taki sposób, żeby uczestnicy i uczestniczki pierwszego dnia kilkudniowego spotkania rozpoczynali_ły zajęcia o ok 15-16, a ostatniego dnia kończyli_ły je wczesnym popołudniem, tak by nie trzeba było przyjeżdżać dzień wcześniej.\

 

3. Co to znaczy, że nauczyciele akademiccy dostaną minimum 2 tys.? Za co to pieniądze?

W projekcie przewidujemy przeznaczyć pulę 75 000 zł na wynagrodzenia dla minimum 32 nauczycieli_ek akademickich, którzy_re zakwalifikują się do zasadniczej części projektu. Są to środki zabezpieczone na realizację przez nauczycieli_lki inicjatyw popularyzujących game dev w środowisku akademickim, które reprezentują. Zakres działań oraz kwoty opodatkowania i ubezpieczeń zostaną określone indywidualnie z każdą osobą i zawarte w odrębnie podpisanej umowie cywilnoprawnej. Kwoty podawane w projekcie to tzw. kwoty brutto brutto – tj. zawierają się w nich oprócz wynagrodzenia netto zarówno koszty pracownika jak i pracodawcy. Przy założeniach uśrednionych, osoba pracująca w uczelni na pełnym etacie, powinna otrzymać “na rękę” ok. 1995 zł. 

4. A co jeśli wprowadzą lockdown?

 Jesteśmy przygotowani na przeniesienie całości lub części projektu do sfery online. Nasz partner technologiczny – firma Reality Unit – posiada doświadczenie m.in. w projektowaniu rozwiązań umożliwiających wykorzystanie technologii VR Chat. w takiej sytuacji większy nacisk zostanie położony na konsultacje online, e-learning oraz game jamy online. Fundacja Teatrikon realizowała w takiej formule edycję pilotażową Mistrzostw w projektowaniu gier komputerowych dla uczniów w latach 2019-2020. 

5. Nie możemy znaleźć dziewczyny do zespołu, czy możecie zaakceptować nasze zgłoszenie?

Zgodnie z Regulaminem w zespole może znajdować się maksymalnie 6 mężczyzn i nie planujemy rezygnować z tego zapisu. Jesteśmy przekonani, że częścią procesu edukacyjnego, którym jest Cyberiada, jest również nauka pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem płciowym – pozwala ona poszerzyć horyzonty oraz uwzględnić przy projektowaniu perspektywy i potrzeby różnych różnych grup docelowych. Jeśli w swoim środowisku macie problem ze znalezieniem osób, z którymi możecie stworzyć drużynę spełniającą wymogi regulaminu, uruchomiliśmy dla Was serwer na Discordzie – https://discord.gg/Xm8VqH3Njg – znajdziecie tu kanały dla poszczególnych baz-miast – zachęcamy do umieszczania ogłoszeń i tworzenia drużyn. 

6. Czy wszystkie osoby z zespołu muszą być z jednej uczelni?

Nie. Zakładamy, że reprezentacją danej uczelni jest skład zespołu, w którym większość osób to osoby będące studentami_tkami jednej uczelni. Kryterium jest jednak zachowane, dopóki w skład zespołu, w którym każda osoba pochodzi z innej uczelni, jedna z osób studiujących i opiekun/opiekunka są z tej samej uczelni. Wówczas zespół zgłasza się jako drużyna reprezentująca tę właśnie uczelnię, mimo iż nie wszyscy członkowie drużyny są jej studentami. Nie wymagamy oficjalnych potwierdzeń od władz uczelni. Z jednej uczelni może się zgłosić wiele zespołów.

7. Czy opiekun/wszyscy opiekunowie mają obowiązek pojawiać się na wszystkich wyjazdach?

Program działań dla nauczycieli_ek akademickich jest realizowany w większości odrębnie od działań dla studentów_ek. W związku z tym np. w trakcie Wyprawy kwalifikacyjnej i Bitwy konstruktorskiej, opiekunowe_kunki mają obowiązek uczestniczyć w rozpoczęciu i zakończeniu wydarzenia, ale ich udział w samym game jam nie jest obowiązkowy. Ponieważ osoby te będą realizować działania popularyzujące gamedev na uczelniach, zakładamy, że dzięki systematycznemu udziałowi w specjalnie przygotowanym programie zajęć, będzie to dla nich łatwiejsze i osiągną lepszy rezultat. 

 

8. Co w sytuacji, gdy któryś z uczestników nie może pojechać na jeden z gamejamów albo obóz edukacyjny?

Jeśli sytuacja zdarza się pojedynczo, należy poinformować o tym organizatorów jak najwcześniej i podać przyczynę absencji. Jeśli dana osoba nie może uczestniczyć w projekcie, zgodnie z regulaminem istnieje możliwość zamiany uczestnika_czki. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Cyberiady (§5 Zmiana składu Zespołu lub zmiana Opiekuna).

9. Po co wprowadziliście obowiązek maks 6 mężczyzn w zespole? 

Marzy nam się świat, w którym każda grająca, pasjonująca się pisaniem kodu osoba może bez obaw i wstydu sięgnąć po wymarzony zawód w gamedevie. Regulamin został stworzony z myślą o walce ze stereotypami oraz zachęcaniu osób wszystkich płci i tożsamości do udziału w projekcie. Chcielibyśmy przy tym zaznaczyć, że przekonanie, że stworzenie zespołu koedukacyjnego to coś trudnego i poza zasięgiem uczestników, jest powielaniem stereotypu, z którym staramy się walczyć. Zgodnie z wynikami raportu “The Game industry of Poland 2020” stworzonego przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udział graczek w rynku gier w Polsce to 47% (w przypadku gier mobilnych jest to 52,5%). Niestety, pomimo równości w dostępie do grania, rynek gier jest zmaskulinizowany, co w dużej mierze wynika ze stereotypowego podejścia do zawodu. W pulę osób nie będących mężczyznami wpisują się nie tylko kobiety, ale też osoby niebinarne, co również poszerza możliwości doboru składu. 

Cyberiada to konkurs, którego regulamin ma za zadanie stawiać przed osobami uczestniczącymi wyzwania – być może dla części z nich będzie to wyjście ze strefy komfortu i poszukanie osób do zespołu poza codziennym środowiskiem pracy (np. poprzez stworzony przez nas serwer Discord lub inne grupy funkcjonujące w sieci). Nie chcemy, żebyście traktowali ten zapis jako przeszkodę, ale jako szansę na to, żeby rozwinąć się i pracować w zespole, który dzięki swojej różnorodności, będzie miał większe szanse na ostateczny sukces.

 

10. Jaki jest koszt udziału w projekcie? 

Udział w projekcie jest darmowy. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nie tylko profesjonalne warsztaty i konsultacje, ale również wyżywienie i noclegi. W miarę możliwości zwracane będą także koszty podróży, choć wysokość ich zwrotu będzie zależała od środków transportu używanych przez uczestników i uczestniczki oraz odległości jakie będą pokonywać (tzn. istnieje skończona pula środków przeznaczonych na koszty podróży i zostanie ona podzielona proporcjonalnie pomiędzy zespoły uczestniczące w projekcie.

11. Co to jest działanie popularyzujące game dev i jakiego zaangażowania będzie ono wymagać od nauczycieli_ek?

Nie posiadamy sprecyzowanej definicji takiego działania. Wychodzimy z założenia, że nasi trenerzy i trenerki wypracują wspólnie z osobami uczestniczącymi pomysły na takie działania, które będą adekwatne do codziennej działalności danej osoby. Mogą to być jakieś formy spotkań lub konsultacji, może to być publikacja w internecie lub scenariusz zajęć itp. Szczegóły zostaną wypracowane indywidualnie. 

 

12. Czy w przypadku gdy zjazdy w ramach Cyberiady przypadają w dni nauki będzie możliwość otrzymania usprawiedliwienia / potwierdzenia udziału w projekcie?

Tak, w przypadku konieczności usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon” wystawi odpowiednie zaświadczenia i potwierdzenia.