Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną na UMCS. Pracowała w Dziale Komunikacji i Marketingu Warsztatów Kultury w Lublinie obsługując m.in. festiwale Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński. Wcześniej pracowała jako sekretarz redakcji magazynu internetowego „Kultura Enter”, sekretarz projektów „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi”, „Partisan / Kultura Enter” i „Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie”.