Program zajęć dla nauczycieli akademickich

W czerwcu startujemy z zajęciami online dla nauczycielek i nauczycieli akademickich. Program będzie skupiony wokół osi dotyczącej wykorzystywania gier i ich elementów w edukacji w szkolnictwie wyższym. Zależy nam na tym, żeby każda osoba zakończyła program z pomysłem na konkretne działanie, które może wykorzystać do własnej pracy ze studentami. Uczestnicy i uczestniczki zakwalifikowani do programu, […]

Zgłoś się jako wolny słuchacz/słuchaczka!

Działania projektu rozpoczęły się w 2021 r. jednak ze względu na zainteresowanie tematem, uruchamiamy możliwość zgłoszenia się do projektu również w 2022 r. Zgłoszenia dla studentów i studentek: Drużyny, które zgłosiły się do Cyberiady w 2021 r. przeszły już część programu merytorycznego oraz rozpoczęły wykonywanie zadań, mających na celu wyłonienie najlepszych 10 zespołów, które wezmą […]

Spotkania na platformie ZOOM

Zapisaliście się już do udziału w Cyberiadzie i potrzebujecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania? Specjalnie dla zrekrutowanych drużyn zorganizujemy dzisiaj spotkanie na platformie ZOOM. Osoby chętne poznać więcej szczegółów dotyczących realizacji Cyberiady zapraszamy do zgłoszenia się przez formularz: https://forms.gle/f7YAjWNFDz8fXudk8  na który około godzinę przed spotkaniem wyślemy odpowiedni link.  A może nadal zastanawiacie się nad udziałem? Albo […]