W czerwcu startujemy z zajęciami online dla nauczycielek i nauczycieli akademickich. Program będzie skupiony wokół osi dotyczącej wykorzystywania gier i ich elementów w edukacji w szkolnictwie wyższym. Zależy nam na tym, żeby każda osoba zakończyła program z pomysłem na konkretne działanie, które może wykorzystać do własnej pracy ze studentami. Uczestnicy i uczestniczki zakwalifikowani do programu, za pracę w postaci stworzenia projektu grywalizacyjnego otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2300 zł brutto.  

Zajęcia online wspomagające proces tworzenia grywalizacji to 3 moduły tematyczne: 

Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji

– 9 czerwca 16:30-19:45 https://zoom.us/j/5722266147

– 14 czerwca 16:30-18:00 https://zoom.us/j/5722266147

Storytelling i praca projektowa

– 13 czerwca 16:00-20:30

– 20 czerwca 16:00-17:30

Grywalizacja platformowa i praca przy swoich projektach

– 15 czerwca 17:00-18.30

– 16 czerwca 17:00-20:15

Dodatkowo planujemy zrealizować spotkania online z reprezentantami_tkami studiów gier, w ramach których odbędą się dyskusje na temat tego jak można animować współpracę pomiędzy środowiskiem gamedev a uczelniami w Polsce, tak by osiągać maksymalne efekty. W pierwszy weekend września, w Warszawie, odbędzie się spotkanie podsumowujące program, połączone z warsztatami praktycznymi. 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu inauguracyjnym 6 czerwca o 18:00  https://zoom.us/j/5722266147 – wówczas można będzie dopytać zespół realizacyjny o szczegóły oraz zgłosić uwagi. Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach “na żywo” udostępnione zostaną zapisy wideo ze spotkań. Zespół realizacyjny przeprowadzi dla Państwa również konsultacje indywidualne. 

Nauczycielki i nauczyciele akademiccy, którzy wezmą udział w programie edukacyjnym, dostaną również dostęp do materiałów e-learningowych. 14 czerwca o 19:00 będą mogli wziąć udział w spotkaniu otwartym gdzie zostanie zaprezentowany e-learning Cyberiady. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/86845274034?pwd=UzJOVU84WXJPWEZXM051N01DcFBNQT09 
Jeśli chcą Państwo dołączyć do grona nauczycieli akademickich lub zgłosili się Państwo wcześniej, ale nie dotarł mail z odnośnikami do zajęć – prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@cyberiada.info