Adiunkt na Wydziale Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współzałożyciel, były członek zarządu, obecnie członek rady Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Członek Digital Games Research Association i International Game Developers Association.  Twórca specjalizacji „badanie i projektowanie gier” na kierunku Humanistyka drugiej generacji i koordynator współpracy z branżą gier w latach 2012-2017 (m.in. organizator praktyk/staży w branży gier). Kierował projektem grantowym NCBiR „Praktyki dla Humanistyki drugiej generacji” (2014-2015), koordynował staże w projekcie NCBiR „Staże dla Humanistyki drugiej generacji” (2018-2019). W szkoleniach i wykładach z tworzenia gier współpracował z firmą Rebel.pl (cykl „Laboratorium Gier”), Sirius Game Studio (“Hardkon Larpers Retreat”), Huuuge Games (“Huuuge Game Jam”, “Game Dev Day”), Microsoft Polska („Szkoła Twórców Gier”), stowarzyszeniem historycznym Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej (tu m.in. w 2012 edularpowy „Projekt DEMOkracja” dla 1100+ gimnazjalistów z grantu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy). Wcześniej współautor historycznej gry RPG „Dzikie Pola” (2005), twórca larpów historycznych (2001-2012), popularyzator gier fabularnych w edukacji historycznej i obywatelskiej. Za działalność edukacyjną związaną z grami i rekonstrukcjami historycznymi nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012). Kierownik zadania badawczego „Schematy projektowania narracji w mediach tradycyjnych i interaktywnych” dla firmy CDP.pl w projekcie „Chinese Box – Interaktywny System Narracji Szkatułkowej. Kompleksowa technologia umożliwiająca prowadzenie wielowarstwowej, interaktywnej narracji w czasie rzeczywistym” w programie GameINN (2017). Redaktor i współautor książki B. Branca “Imagine This: The Transformative Power of Edu-Larp in Corporate Training & Assessment” (Rollespilsakademiet, 2018). W Polskim Towarzystwie Badania Gier w 2010-2012 kierował polskim projektem „Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym”; w 2017-18 kierował międzynarodowym projektem “Curriculum Design for Skills in Game Design”.  Za rozwój „growych” programów kształcenia we współpracy z branżą i partnerami zagranicznymi nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi (2019). Obecnie na UKW kieruje polsko-czesko-fińsko-tureckim partnerstwem strategicznym Erasmus+ pt. GAMEHIGHED: Games-Ed Programmes for Careers in Game Design & Development. W pracy stricte naukowej zajmuje się grami fabularnymi w ujęciu narratologii, role-playing studies i heritage studies. W 2021 opublikował m.in. monografię “Role-Play as a Heritage Practice” (Routledge) i otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki na badanie światów historycznych w literaturze i grach fabularnych.