Profesor uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się science fiction, grami wideo i kulturą nie-popularną. Jest autorem między innymi ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członkiem rad redakcyjnych Science Fiction Studies, Extrapolation oraz Journal of Gaming and Virtual Worlds oraz współredaktorem serii książkowej New Dimensions in Science Fiction wydawanej przez University of Wales Press. W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji. Jest również Division Head Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts. W 2017 był pierwszym nieanglojęzycznym laureatem nagrody Thomas D. Clareson Award.