Trener, animator społeczno-kulturalny, aktywista środowisk pozarządowych. Ukończył studia filologiczne ze specjalnością pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych. Absolwent m.in. Inkubatora Animacji Kultury, Pozaformalnej Akademii Jakości Projektów oraz NGO Master. Od 15 lat działa aktywnie z młodzieżą animując działania, dzięki którym młodzi samodzielnie rozwiązują problemy swojego otoczenia. Od ponad 10 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – “Teatrikon”. Od 2017 Wiceprezes Fundacji Zamek Bełżyce. Doświadczony w realizacji szkoleń i wymian młodzieżowych w języku polskim i angielskim. Przez 3 lata pracował jako Emisariusz Bezpiecznego Internetu w ramach projektu Cybernauci Fundacji Nowoczesna Polska prowadząc dziesiątki szkoleń i wykładów dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Inicjator i wieloletni koordynator Spotkań Teatralnych “Zwierciadła” oraz ich ogólnopolskiej sieci. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury, stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezydenta Miasta Lublin. Laureat Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych “Żurawie” w kategorii Animacja kultury. Koordynator wielu projektów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym m.in. w latach 2014-2015 Nocy Kultury w Lublinie. Uczestnik XVII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.